Yritys

 

Assertum valmentaa ja kouluttaa työyhteisöjen jäseniä ja yksittäisiä ihmisiä erityisalueinaan mm. puhetaito, esiintymistaito, puheviestintä, vuorovaikutustaidot, neuvottelutaito ja äänenkäyttö.

Vaikuttamisen taidoilla ja kyvyllä toimia ryhmässä sekä mediassa on tärkeä merkityksensä työyhteisön jäsenen ammattiosaamisessa sekä yhteisön toimivuudessa ja menestymisessä. Työyhteisö tarvitsee ihmisiä, jotka tietävät ja taitavat henkilökohtaisten viestintävalmiuksien tarjoamat mahdollisuudet. Työyhteisö tarvitsee toimijoita, jotka hallitsevat tavoitteen ja tilanteen mukaisen sekä ihmiset huomioon ottavan viestintäkäyttäytymisen.

Assertum vastaa näihin valmennus-, koulutus ja kehittämistarpeisiin.

Assertum suunnittelee ja muokkaa kustakin koulutus- ja valmennustapahtumasta asiakkaan kehittämistarpeisiin ja tavoitteisiin vastaavan kokonaisuuden.