Paula Hjelt-Putilin

Paula_uusin

Hei!  Olen Paula Hjelt-Putilin, Assertumin omistaja ja pääkouluttaja.

Perustin Assertumin vuonna 1991 toimittuani sitä ennen pitkään puheviestinnän, kommunikoinnin ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana, valmentajana, konsulttina ja koulutuksen suunnittelijana eri yhteyksissä, mm. erään koulutusta järjestävän yhteisön kurssitoiminnan johtajana.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja logonomi. Minulla on vankka viestintä- ja kasvatustieteellinen koulutus ja lisäksi mitä moninaisimpia kurssi- ja koulutuskokonaisuuksia taustanani. Olen myös osallistunut oman alani tieteellisiin seminaareihin ja esitelmöinyt niissä. Tarvittaessa koulutan englannin ja ruotsin kielillä.

Koulutettaviini on kuulunut lukuisia eri ammattiryhmiä mm. korkeimmasta yritys- ja virkamiesjohdosta huoltoasemien hoitajiin, esimiehistä tiiminvetäjiin, yrittäjistä työsuhteessa oleviin, poliiseista nuorisotyöntekijöihin ja terveydenhuoltohenkilöstöön, tutkijoista ministeriön esittelijöihin, kouluttajista ja opettajista ammattiin opiskeleviin, tiedotusalan osaajista myyntiedustajiin, pankki-ihmisistä vakuutus- ja turvallisuusalan vastuullisiin, talousasiantuntijoista insinööreihin ja juristeihin sekä esiintyjistä poliitikkoihin. Olen toiminut myös monien ammattitutkintojen viestintä- ja vuorovaikutustaito-osioiden kouluttajana ja eri alojen ammattitutkintojen näyttöjen arvioijana.

Olen aktiivinen yhdistysihminen, ja monet luottamustehtävät yhdessä vankan kouluttajakokemukseni kanssa ovat kehittäneet näkemyksiäni yhteistoiminnasta, esiintymisestä ja edustamisesta. Olen kysytty henkilö myös toimimaan kokouksissa puheenjohtajana. Koulutustoimintaani on liittynyt kirjallista oppimateriaalien tuottamista ja tietokirjan (Turvallisuutta viestinnällä, Edita Publishing Oy) kirjoittaminen. Olen kirjoittanut myös lehtiin ja aikakautisiin julkaisuihin sekä antanut haastatteluja kommunikaatiosta lehtiin ja radioon. Olen myös esittänyt radiossa asiantuntijapuheenvuoroja puheviestintää käsittelevissä opetusohjelmissa.

Joulukuussa 1999 Helsingin Yrittäjät nimitti yrittäjäpalkinnollaan minut ja yritykseni Assertumin Vuoden yrittäjäksi. Minut nimettiin vuoden 2013 Helsingin yrittäjänaiseksi. Samana vuonna minulle myönnettiin Suomen Yrittäjänaisten hopeinen ansiomerkki sekä Suomen Yrittäjien kultainen yrittäjäristi. Aiemmin olen saanut Logonomit ry:n kultaisen ansiomerkin ja Finnsecurity ry:n hopeisen ansiomerkin. Vuonna 2012 minut kutsuttiin BPW Finlandin (Suomen liike- ja virkanaisten liitto) kunniajäseneksi.

     VuoYr_1999      Plakaatti_WP_000986     SYr_n_hopAns    Kultainen risti

KIRJOITTAMANI KIRJA: TURVALLISUUTTA VIESTINNÄLLÄ
Kommunikaatio haastavissa asiakas- ja palvelutilanteissa

turv_viest