Kontaktiverkosto

Assertum on joko yrityksenä tai omistajansa ja pääkouluttajansa Paula Hjelt-Putilinin
kautta yhteydessä moniin yhteistyökumppaneihin. Näitä ovat asiakkaiden, koulutukseen
ja valmennukseen osallistuneiden, kollegojen ja muiden alojen kouluttajien lisäksi
mm. seuraavat yhteisöt tai verkostot: