Koulutusaiheita

Assertumin koulutus-, valmennus- ja konsultointipalvelut voivat käsitellä
mm. seuraavia aihepiirejä:

Alla luetellut ovat siis aihealueita, eivät välttämättä kurssinimikkeitä. Tarkempia tietoja koulutustoteutuksista saat ottamalla yhteyttä.

 • Nykyaikainen puhe- ja esiintymistaito
 • Vakuuttava puheviestintä ja julkinen puhuminen
 • Esiintymisvarmuus ja puhumisen rohkeus
 • Johtajan, esimiehen ja vaikuttajan vuorovaikutusvalmiudet ja viestintätaidot
 • Äänenkäyttö, puhetekniikka ja äänellinen ilmaisu
 • Neuvottelutaito
 • Kokoustaito, kokoustekniikka ja kokousviestintä
 • Ryhmäviestintä
 • Haastattelu- ja keskustelutaidot
 • Esiintyminen ja haastateltavana mediassa
 • Assertiivinen viestintä
 • Asiantuntijan viestintätaidot
 • Koulutusviestintä ja kouluttajan esiintymistaito
 • Koulutus- ja opetustilanteiden suunnittelu
 • Henkilökohtaiset vuorovaikutustaidot
 • Vuorovaikutusasenteet, viestintäasenteet
 • Kuuntelutaito ja palautteenanto
 • Turvallisuusviestintä, kommunikaatio turvallisuustekijänä
 • Asiallinen viestintä työyhteisössä, työtoveruus ja viestintä
 • Alaisen viestintä- ja vuorovaikutusvalmiudet
 • Sanaton viestintä (= nonverbaalinen viestintä)
 • Työyhteisön viestintäilmasto ja sisäinen viestintä
 • Tiedottaminen ja puheviestintä
 • Palveluviestintä (asiakaspalvelu, puhelinpalvelu)
 • Edustustilanteet ja viestintäkäyttäytyminen
 • Puhetilanteet ja tilannepuheet
 • Ilmaisutaito