Kenelle

ASSERTUM suuntaa koulutus- ja valmennus- ja konsultointipalvelunsa yrityksille, julkishallinnon yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, oppilaitoksille, ryhmille ja yksittäisille ihmisille.

Assertumin taustalla olevaa asiantuntemusta ovat käyttäneet mm. IT-, lääke-, rakennus-, kemian-, kaupan-, huonekalu-, koulutus-, konsultointi-ja kehittämisalan yritykset, virastot, laitokset, liikelaitokset, ministeriöt, lääni- aluekohtaiset sekä valtakunnalliset yksiköt, erilaiset keskukset, ammattiliitot, etujärjestöt, yleishyödylliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt. Toimeksiantajiin lukeutuu myös pankki-ja vakuutustoiminnan yhteisöjä, turvallisuus- ja tarkastusalan yhteisöjä, sivistysalan yhteisöjä, kouluja, opistoja, ammattikorkeakouluja ja täydennyskoulutuskeskuksia.

ASSERTUMin palvelut soveltuvat kaikille henkilöstöryhmille tai henkilöille, sekä rutinoituneille että kokemattomille ja aloitteleville kommuni-kointivalmiuksiensa kehittäjille, mm. seuraaville kohderyhmille:

 • Konserni-, yritys-, virkamies- ja järjestöjohdolle
 • Tulosvastuullisissa tehtävissä ja esimiesasemassa toimiville
 • Suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä toimiville
 • Tarkastustehtävissä toimiville
 • Turvallisuushenkilöstölle
 • Viestintä- ja tiedotustehtävissä toimiville
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä toimiville
 • Kouluttajille, konsulteille ja valmentajille
 • Luennoijille, opettajille ja ohjaajille
 • Luottamus- ja edustustehtävissä toimiville
 • Asiakaspalvelu-, neuvonta- ja vastaanottohenkilöstölle
 • Toimistohenkilöstölle
 • Esiintyjille ja viihdyttäjille
 • Yksityishenkilöille