Palautteita

Koulutuksen laadun kehittäminen on Assertumin toiminnassa kunnia-asia. Olennainen osa tässä kehitystyössä on mm. käyttää koulutukseen osallistuneiden palautetta ja arviointeja hyväksi. Ilman tätä palautetta ei koulutusta järjestävän paraskaan asiantuntemus voi avata koulutukseen osallistuvan kokemusmaailmaa. Seuraavassa on joitakin osallistujien esimerkkejä Assertumin koulutustilaisuuksista ja kouluttajasta.

”Yksi mielenkiintoisimmista kursseista, joilla olen ollut. Ammattitaitoinen, asiansa osaava, innostava opettaja”.

”Erittäin hyvä, kannustava ja motivoiva kouluttaja.”

”Anti monipuolinen ja runsas. Pysyi hyvin aikataulussa. Myönteisyys vallitsevaa.”

”Kouluttajalla erittäin hyvä, asiantunteva ja elävä esiintyminen.”

”Kehitettävää: Aihepiiristä useampi päivä…”

”Asiakurssi. Tämän suuntaisia kursseja lisää.”

”Kurssin edetessä pääsimme itse harjoittelemaan ja toteuttamaan kurssin aikana esiin tulleita tietoja/taitoja. Huomasin hyvin pian, että esiintymistä voi oppia. Tämä oli mielestäni kurssin tärkein anti. Koska mielestäni sain/ saavutin sen, mikä oli kurssin päämäärä, ovat opettajat onnistuneet työssään (olihan ennakkoasenteeni hiukan negat.). Opettajat olivat asiantuntevia ja osasivat esittää asiansa/ sanottavansa.”

”Hyvää oli harjoitukset ja niiden palaute.”

”Valmennus antoi rohkeutta, harjoitus avasi silmiä.”

”Erittäin hyvin suunniteltu ja toteutettu kurssi. Huom! Toteutuksessa tietenkin mukana jokainen meistä.

Kurssilla saatu anti käytettävissä ja sovellettavissa. Kurssin osallistujamäärä sopiva ja laatu… Erittäin antoisa kurssi.”

”Keskustelua herättävä opetustyyli ja sisältö, monipuolisuus.”

”Hän antoi palautetta erittäin rakentavalla tavalla. Hän on sympaattinen ja empaattinen kouluttaja.”

”Ei mikään huuhaa-juttu. Lukujärjestys suhteessa opetukseen oli taattua tavaraa. Hyviä ´pointteja´ sai

mukaansa! Varsin intensiivistä ja ´syvälle menevää´ opetusta.”

”Valmennus antoi vinkkejä omaan viestintään ja eväitä kehittyä puhujana”.

”Mielestäni kehittämisen arvoista: Tuntuu, että oli niin paljon asioita, ettei pysty sisäistämään.”

”Hyvä, järjestelmällinen ja jämäkkä vetotapa. Lämmin, osallistuva lähestyminen, joka helpottaa kaikkien vapautumista. Paljon hyvää ja ammattimaista ja kohderyhmälle sopivaa tietoa.”

”Konkreettisia kehitysideoita myyntilauseiden hiomiseen.”

”Kouluttaja hyvä. Koulutusmateriaalista hyötyä jatkossa. Palaute rakentavaa.”

”Selvensi esiintymistilanteeseen valmistautumisen tärkeyttä, mutta myös konkretisoi